Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
343.67 HO-T
Pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, /
DDC 343.67
Tác giả CN Ho, Anh Tuan
Nhan đề Pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, / Ho Anh Tuan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 45 tr. ; A4
Tùng thư Khoa Luật
Thuật ngữ chủ đề khiếu nại
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173965
0028
004954AB679-D73C-4727-BEA7-C62F4F55F14B
005202009291102
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200928210201|zhatuan
082 |a343.67|bHO-T
100 |aHo, Anh Tuan
245 |aPháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, / |cHo Anh Tuan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a45 tr. ; |cA4
490 |aKhoa Luật
650 |akhiếu nại
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào