Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 HO-H
Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình xuất bản báo công luận /
DDC 000
Tác giả CN Hoàng. Duy Hưng
Tác giả TT Trường Đại Học Mở Hà Nội.
Nhan đề Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình xuất bản báo công luận / Hoàng Duy Hưng. Ths. Trần Tiến Dũng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 82tr.;A4
Từ khóa tự do công luận
Từ khóa tự do quy trình xuất bản
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173964
00213
004E8F17758-8E3F-46A2-B2B4-7CE32A7E4D71
005202009281534
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200928013454|zntanguyet
082 |a000|bHO-H
100 |aHoàng. Duy Hưng
110 |aTrường Đại Học Mở Hà Nội.
245 |aXây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình xuất bản báo công luận / |cHoàng Duy Hưng. Ths. Trần Tiến Dũng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a82tr.;|cA4
653 |acông luận
653 |aquy trình xuất bản
653 |aXây dựng
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào