Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
740 BU-H
Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc công trình Viện Đại học Đông Dương xưa. Mã số MHN 2019-14 :
DDC 740
Tác giả CN Bùi, Thị Thanh Hoa
Nhan đề Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc công trình Viện Đại học Đông Dương xưa. Mã số MHN 2019-14 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường / ThS Bùi Thị Thanh Hoa
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 63 tr. ; A4
Từ khóa tự do Nghệ thuật trang trí
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Từ khóa tự do Viện Đại học Đông Dương
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Hoài Nam
Tác giả(bs) CN Điền Thị Hoa Hồng
Tác giả(bs) CN Đỗ Trung Kiên
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700062
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173962
0029
004467D3F63-1FD0-4486-9B89-C30325D07A5A
005202009251443
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200925004306|zdtmkhue
082 |a740|bBU-H
100 |aBùi, Thị Thanh Hoa
245 |aNghệ thuật trang trí trên kiến trúc công trình Viện Đại học Đông Dương xưa. Mã số MHN 2019-14 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường / |cThS Bùi Thị Thanh Hoa
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a63 tr. ; |cA4
653 |aNghệ thuật trang trí
653 |aKiến trúc công trình
653 |aViện Đại học Đông Dương
700 |aPhạm Thị Hoài Nam
700|aĐiền Thị Hoa Hồng
700|aĐỗ Trung Kiên
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700062
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700062 Kho Kết quả NCKH 740 BU-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào