Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
420 LE-T
Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa - Xã hội trong tên nữ giới người Việt. Mã số V2018 :
DDC 420
Tác giả CN Lê, Thị Minh Thảo
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa - Xã hội trong tên nữ giới người Việt. Mã số V2018 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2018 / TS. Lê Thị Minh Thảo
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 92 tr. ; A4
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Văn hóa xã hội
Từ khóa tự do Tên nữ giới người Việt
Tác giả(bs) CN TS Lê Phương Thảo
Tác giả(bs) CN ThS. Lại Minh Thư
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173956
0029
00409AE1127-F735-4827-8653-C51E5E2E85CD
005202009231518
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200923011813|bdtmkhue|y20200922204915|zdtmkhue
082 |a420|bLE-T
100 |aLê, Thị Minh Thảo
245 |aNghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa - Xã hội trong tên nữ giới người Việt. Mã số V2018 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2018 / |cTS. Lê Thị Minh Thảo
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a92 tr. ; |cA4
653 |aNgôn ngữ
653 |aVăn hóa xã hội
653 |aTên nữ giới người Việt
700 |aTS Lê Phương Thảo
700|aThS. Lại Minh Thư
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/420/lethiminhthao/lethiminhthao_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào