Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
158.1 HA-H
9 things successful people do differently /
DDC 158.1
Tác giả CN Halvorson, Heidi Grant
Nhan đề 9 things successful people do differently / Heidi Grant Halvorson.
Thông tin xuất bản Boston, Mass. :Harvard Business Review Press,2012.
Mô tả vật lý 106p ; 16cm
Từ khóa tự do Success in business.
Từ khóa tự do Success.
Từ khóa tự do Achievement motivation.
Từ khóa tự do Goal (Psychology)
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(4): 01302191-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172996
0023
004F726E750-62B4-4D57-960C-FDFD598B3F78
005201910210958
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20191021095900|znthhanh
082 |a158.1|bHA-H
100 |aHalvorson, Heidi Grant
245 |a9 things successful people do differently / |cHeidi Grant Halvorson.
260 |aBoston, Mass. :|bHarvard Business Review Press,|c2012.
300 |a106p ; |c16cm
653 |aSuccess in business.
653 |aSuccess.
653 |aAchievement motivation.
653 |aGoal (Psychology)
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(4): 01302191-4
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302191 Kho Sách TK Ngoại Văn 158.1 HA-H Sách Ngoại Văn 1
2 01302192 Kho Sách TK Ngoại Văn 158.1 HA-H Sách Ngoại Văn 2
3 01302193 Kho Sách TK Ngoại Văn 158.1 HA-H Sách Ngoại Văn 3
4 01302194 Kho Sách TK Ngoại Văn 158.1 HA-H Sách Ngoại Văn 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào