Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.15 TU-P
Giáo trình quản lý dự án /
DDC 658.15
Tác giả CN Từ, Quang Phương
Nhan đề Giáo trình quản lý dự án / PGS. TS. Từ Quang Phương chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 369 tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản lí dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lí dự án, lập kế hoạch dự án, quản lí thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và quản lý chi phí, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án...
Từ khóa tự do Dự án-Dự án-Quản lý
Từ khóa tự do Quản lý
000 00000naa a2200000 4500
00172992
0021
004FEB76914-4436-4A81-913E-8B57AB8113E9
005201910071402
008130409s2013 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20191007140210|ztdnam
082 |a658.15|223|bTU-P
1000 |aTừ, Quang Phương
24510|aGiáo trình quản lý dự án / |cPGS. TS. Từ Quang Phương chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a369 tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày tổng quan về quản lí dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lí dự án, lập kế hoạch dự án, quản lí thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và quản lý chi phí, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án...
653 |aDự án|aDự án|aQuản lý
653|aQuản lý

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào