Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
346.587 NG-Y
Giáo trình luật đầu tư /
DDC 346.587
Tác giả CN Nguyễn, Thị Yến
Nhan đề Giáo trình luật đầu tư / TS. Nguyễn Thị Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 179tr. ; A4
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật đầu tư
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo trình Luật đầu tư
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172990
0021
0041ED5C595-0343-4618-9425-CA2A34A9916A
005201910071357
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191007135716|btdnam|c20191007134607|dtdnam|y20191003113431|ztdnam
082 |a346.587|bNG-Y
100 |aNguyễn, Thị Yến
245 |aGiáo trình luật đầu tư / |cTS. Nguyễn Thị Yến
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a179tr. ; |cA4
653 |aPháp luật
653 |aLuật đầu tư
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo trình Luật đầu tư
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluatdautu/giaotrinhluatdautu_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào