Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
344.03 DO-D
Giáo trình luật an sinh xã hội Việt Nam :
DDC 344.03
Tác giả CN Đỗ, Thị Dung
Nhan đề Giáo trình luật an sinh xã hội Việt Nam : Lưu hành nội bộ / TS. Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 205tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do An sinh
Từ khóa tự do Luật an sinh xã hội
Từ khóa tự do Anh sinh xã hội
Từ khóa tự do Luật an sinh
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172988
0021
00409C2425C-F344-49EF-8423-657B79CAFC29
005201910031101
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191003110120|btdnam|y20191003102250|ztdnam
082 |a344.03|bDO-D
100 |aĐỗ, Thị Dung
245 |aGiáo trình luật an sinh xã hội Việt Nam : |bLưu hành nội bộ / |cTS. Đỗ Thị Dung
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a205tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aAn sinh
653 |aLuật an sinh xã hội
653 |aAnh sinh xã hội
653 |aLuật an sinh
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluatansinhxahoi/giaotrinhluatansinhxahoi_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào