Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 DH-T
Mistakes in sentence writing made by second year students /
DDC 420
Tác giả CN Trần, Thị Diễm Hương
Nhan đề Mistakes in sentence writing made by second year students / Trần Thị Diễm Hương, Trần Thị Lệ Dung M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 56 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(2): 09103063, 09103145
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165921
0028
004E4384045-4B08-4248-A7A4-CE74E60D5EA2
005201709111053
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170911105352|zhuyentrang2016
082 |a420|bDH-T
100 |aTrần, Thị Diễm Hương
245 |aMistakes in sentence writing made by second year students / |cTrần Thị Diễm Hương, Trần Thị Lệ Dung M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a56 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(2): 09103063, 09103145
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103063 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DH-T Khóa luận 1
2 09103145 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DH-T Khóa luận 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào