Sách TK Tiếng Việt
495.182 TU-N
Ngữ pháp Tiếng Trung hiện đại :
DDC 495.182
Tác giả CN Từ, Tinh Ngưng
Nhan đề Ngữ pháp Tiếng Trung hiện đại : Trung cấp: = 中级现代汉语语法 / Từ Tinh Ngưng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 295 tr. ; 24 cm
Tùng thư Công ty Sách MCBooks
Tóm tắt Giải thích các đặc điểm chính trong ngữ pháp tiếng Trung hiện đại. Cung cấp các kiến thức ngữ pháp cụ thể kèm phần luyện tập ứng dụng như: phương vị từ, từ li hợp và giới từ, động từ lặp, tính từ...
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Tác giả(bs) CN Biên dịch: Phan Huệ
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(5): 13101086-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174849
0022
0043A149D17-DDCC-4FC1-941B-D4ED7459D798
005202203151422
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220315142243|zdtmkhue
082 |a495.182|bTU-N
100 |aTừ, Tinh Ngưng
245 |aNgữ pháp Tiếng Trung hiện đại : |bTrung cấp: = 中级现代汉语语法 / |cTừ Tinh Ngưng
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2018
300 |a295 tr. ; |c24 cm
490 |aCông ty Sách MCBooks
520 |aGiải thích các đặc điểm chính trong ngữ pháp tiếng Trung hiện đại. Cung cấp các kiến thức ngữ pháp cụ thể kèm phần luyện tập ứng dụng như: phương vị từ, từ li hợp và giới từ, động từ lặp, tính từ...
541 |aSách mua bổ sung
653 |aSách song ngữ
653 |aNgữ pháp
653 |aTiếng Trung Quốc
700 |aBiên dịch: Phan Huệ
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(5): 13101086-90
890|a5|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 13101086 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 495.182 TU-N Sách Tiếng Việt 1
2 13101087 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 495.182 TU-N Sách Tiếng Việt 2
3 13101088 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 495.182 TU-N Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:19-10-2022
4 13101089 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 495.182 TU-N Sách Tiếng Việt 4
5 13101090 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 495.182 TU-N Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:24-10-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào