Giáo trình
340.09597 VU-N
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam /
DDC 340.09597
Tác giả CN Vũ, Thị Nga
Nhan đề Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / GS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2011
Mô tả vật lý 575tr. ; 22cm
Tóm tắt Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Từ khóa tự do Lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(3): 07100021-2, 07101837
000 00000caa a2200000 4500
00133786
0021
0040A199A98-BA55-49D4-83DD-2FBD4AD1023F
005201507170939
008140403s2011 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c63.000Đ
039|a20150717093951|bcaophuong|y20150717093330|zcaophuong
082 |a340.09597|223|bVU-N
1001 |aVũ, Thị Nga
24500|aGiáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / |cGS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2011
300 |a575tr. ; |c22cm
520 |aSách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
653 |aLịch sử Việt Nam
653 |a Giáo trình
653 |a Pháp luật Việt Nam
653|aNhà nước Việt Nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(3): 07100021-2, 07101837
890|a3|b18|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07100021 Kho Khoa Luật 340.09597 VU-N Giáo trình 1
2 07100022 Kho Khoa Luật 340.09597 VU-N Giáo trình 2
3 07101837 Kho Khoa Luật 340.09597 VU-N Giáo trình 3 Hạn trả:10-10-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào