Sách TK Tiếng Việt
650.1 HIN
Quản lý thời gian :
DDC 650.1
Tác giả CN Hindle,Tim
Nhan đề Quản lý thời gian : Managing your time / Tim Hindle
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : NXB. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 69 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Giới thiệu một số phương pháp làm việc thông minh, hiệu quả giúp bạn cân đối quỹ thời gian hợp lý để thực hiện công việc và duy trì các mối quan hệ gia đình, xã hội; kiểm soát được thời gian và cuộc sống bản thân
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Hiệu quả công việc
Từ khóa tự do Quản lí thời gian
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01200711, 01201857-60
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06100405
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123118
0022
0049C88D145-47E3-4D1A-88DB-3AE676EDE83F
005201501091123
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20150109112314|bhou10|c20150109111636|dhou10|y20141227090649|zhou05
082 |a650.1|bHIN
100 |aHindle,Tim
245 |aQuản lý thời gian : |bManaging your time / |cTim Hindle
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNXB. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a69 tr. ; |c24 cm
520|aGiới thiệu một số phương pháp làm việc thông minh, hiệu quả giúp bạn cân đối quỹ thời gian hợp lý để thực hiện công việc và duy trì các mối quan hệ gia đình, xã hội; kiểm soát được thời gian và cuộc sống bản thân
653 |aQuản lí
653 |aHiệu quả công việc
653 |aQuản lí thời gian
653|aBí quyết thành công
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01200711, 01201857-60
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06100405
890|a6|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01200711 Kho Khoa Luật 650.1 HIN Sách Tiếng Việt 1
2 01201857 Kho Khoa Luật 650.1 HIN Sách Tiếng Việt 2
3 01201858 Kho Khoa Luật 650.1 HIN Sách Tiếng Việt 3
4 01201859 Kho Sách TK Tiếng Việt 650.1 HIN Sách Tiếng Việt 4
5 01201860 Kho Khoa Luật 650.1 HIN Sách Tiếng Việt 5
6 06100405 Kho Khoa Kinh tế 650.1 HI-T Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào