Giáo trình
352 NG-P
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. /
DDC 352
Tác giả CN Nguyễn, Thế Phán.
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. / TS. Nguyễn Thế Phán chủ biên.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 326 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Tâm lý - Xã hội học.
Tóm tắt Trình bày khái quát về văn bản, chức năng, phân loại những yêu cầu chung và qui trình soạn thảo văn bản. Sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản và trình bày nội dung văn bản. Soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật, tác nghiệp hành chính, quản trị doanh nghiệp, quản lí kinh tế doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Quản lí kinh tế.
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản.
Từ khóa tự do Văn bản nhà nước.
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(2): 01102266-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122840
0021
0046887B941-0D13-4DCF-BB80-DB99409AD87F
005201503091131
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20150309113120|bhonghanh|y20141217085915|zhou06
082 |a352|bNG-P
1000 |aNguyễn, Thế Phán.
24510|aGiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. / |cTS. Nguyễn Thế Phán chủ biên.
260 |aHà Nội : |bNxb. Đại học Kinh tế quốc dân, |c2008
300 |a326 tr. ; |c21 cm.
490 |aĐại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Tâm lý - Xã hội học.
520 |aTrình bày khái quát về văn bản, chức năng, phân loại những yêu cầu chung và qui trình soạn thảo văn bản. Sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản và trình bày nội dung văn bản. Soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật, tác nghiệp hành chính, quản trị doanh nghiệp, quản lí kinh tế doanh nghiệp.
653 |aQuản trị doanh nghiệp.
653 |aQuản lí kinh tế.
653 |aSoạn thảo văn bản.
653 |aVăn bản nhà nước.
852|a01|bKho Giáo trình|j(2): 01102266-7
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102266 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 352 NG-P Giáo trình 1 Hạn trả:19-10-2022
2 01102267 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 352 NG-P Giáo trình 2 Hạn trả:19-10-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào