Sách TK Tiếng Việt
338.5076 PV-M
Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc : Theo giáo trình kinh tế học vi mô dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối Kinh tế / Phạm Văn Minh (ch.b.), Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn
DDC 338.5076
Tác giả CN Phạm, Văn Minh
Nhan đề Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc : Theo giáo trình kinh tế học vi mô dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối Kinh tế / Phạm Văn Minh (ch.b.), Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo Dục, 2009
Mô tả vật lý 155 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về kinh tế học vi mô cụ thể gồm: chi phí cơ hội, cung cầu, co giãn, lợi nhuận, cạnh tranh, độc quyền... Thị trường yếu tố sản xuất. Hạn chế của kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của nhà nước
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Đàm Thái Sơn
Tác giả(bs) CN Hồ Đình Bảo
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(3): 01208522-3, 01209725
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00122661
0022
0046DFA6757-06FF-4D93-ADAC-1D191E1FEBA0
005201501191047
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20150119104726|bhou10|c20150116140403|dhou10|y20141209154248|zHOU07
082 |a338.5076|bPV-M
100 |aPhạm, Văn Minh
245 |aBài tập kinh tế vi mô chọn lọc : Theo giáo trình kinh tế học vi mô dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối Kinh tế / Phạm Văn Minh (ch.b.), Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn
260 |aHà Nội : |bGiáo Dục, |c2009
300 |a155 tr. ; |c24 cm.
520 |aTổng quan về kinh tế học vi mô cụ thể gồm: chi phí cơ hội, cung cầu, co giãn, lợi nhuận, cạnh tranh, độc quyền... Thị trường yếu tố sản xuất. Hạn chế của kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của nhà nước
653 |aBài tập
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế vĩ mô
700|aĐàm Thái Sơn
700|aHồ Đình Bảo
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(3): 01208522-3, 01209725
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01208522 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 338.5076 PV-M Sách Tiếng Việt 1
2 01208523 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 338.5076 PV-M Sách Tiếng Việt 2
3 01209725 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 338.5076 PV-M Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào