Sách TK Tiếng Việt
302 NGH
Nghệ thuật giao tiếp để thành công / :
DDC 302
BBK 132/286
Nhan đề Nghệ thuật giao tiếp để thành công / : 85 bí quyết để trở thành bậc thầy giao tiếp / The Windy Biên dịch và Hiệu đính
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Thông tin, 2013
Mô tả vật lý 499 Tr. ; 21 cm
Tóm tắt Cuốn sách với 85 bí quyết được chắt lọc và đúc rút từ những tình huống linh hoạt trong đời sống xã hội, từ cổ chí kim, trang bị cho bạn những kiến thức, kỹ năng và cao hơn là những thủ thuật giao tiếp, đến gần hơn với mục tiêu trở thành người giàu có và thông minh.
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Giao tiếp
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(2): 01201352, 01201354
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 01201356
Địa chỉ 31Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng(2): 31100403-4
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(2): 01201353, 01201355
000 00000naa a2200000 4500
00119509
0022
00425154
005201410131011
008140416s2013 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20141013101112|bhonghanh|c20141013101019|dhonghanh|y20140830232452|zadmin
082|a302|bNGH
084 |a132/286|bTKYB-02
24500|aNghệ thuật giao tiếp để thành công / : |b85 bí quyết để trở thành bậc thầy giao tiếp / |cThe Windy Biên dịch và Hiệu đính
260 |aH. : |bVăn hóa Thông tin, |c2013
300 |a499 Tr. ; |c21 cm
520|aCuốn sách với 85 bí quyết được chắt lọc và đúc rút từ những tình huống linh hoạt trong đời sống xã hội, từ cổ chí kim, trang bị cho bạn những kiến thức, kỹ năng và cao hơn là những thủ thuật giao tiếp, đến gần hơn với mục tiêu trở thành người giàu có và thông minh.
653|aKỹ năng
653|aThành công
653|aGiao tiếp
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(2): 01201352, 01201354
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 01201356
852|a31|bKho Trung tâm Tôn Đức Thắng|j(2): 31100403-4
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(2): 01201353, 01201355
890|a7|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 31100403 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 302 NGH Sách Tiếng Việt 1
2 31100404 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 302 NGH Sách Tiếng Việt 2
3 01201352 Kho Sách TK Tiếng Việt 302 NGH Sách Tiếng Việt 3
4 01201353 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 302 NGH Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:21-07-2022
5 01201354 Kho Sách TK Tiếng Việt 302 NGH Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:12-11-2018
6 01201355 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 302 NGH Sách Tiếng Việt 6
7 01201356 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 302 NGH Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:02-12-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào