Giáo trình
495 LE-H
Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp /
DDC 495
Tác giả CN Lê, Thị Hằng
Nhan đề Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp / Ths. Lê Thị Hằng.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2012
Mô tả vật lý 288 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản trị tài chính. Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Thị trường tài chính và các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp. Nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn. Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp. Nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Phá sản và thanh lý doanh nghiệp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(15): 01102153-9, 06101706-13
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10100346
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(2): 32100284-5
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(3): 01102152, 01102160, 01103821
000 00000naa a2200000 4500
00113322
0021
00418159
005201704031449
008121226s2012 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170403144851|bthaonguyen.cnsh|c20141224145602|dhou05|y20140830231306|zadmin
082|a495|bLE-H
1000 |aLê, Thị Hằng
24510|aGiáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp / |cThs. Lê Thị Hằng.
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2012
300 |a288 tr. ; |c24 cm
520|aTrình bày tổng quan về quản trị tài chính. Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Thị trường tài chính và các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp. Nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn. Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp. Nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Phá sản và thanh lý doanh nghiệp
653|aGiáo trình
653|aQuản trị
653|aTài chính
653|adoanh nghiệp
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(15): 01102153-9, 06101706-13
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10100346
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(2): 32100284-5
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(3): 01102152, 01102160, 01103821
890|a21|b32|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102160 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.15 LE-H Giáo trình 10
2 01102152 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.15 LE-H Giáo trình 9
3 01102153 Kho Khoa Kinh tế 658.15 LE-H Giáo trình 1 Hạn trả:18-08-2020
4 01102154 Kho Khoa Kinh tế 658.15 LE-H Giáo trình 2
5 01102155 Kho Khoa Kinh tế 658.15 LE-H Giáo trình 3
6 01102156 Kho Khoa Kinh tế 658.15 LE-H Giáo trình 4
7 01102157 Kho Khoa Kinh tế 658.15 LE-H Giáo trình 5
8 01102158 Kho Khoa Kinh tế 658.15 LE-H Giáo trình 6
9 01102159 Kho Khoa Kinh tế 658.15 LE-H Giáo trình 7
10 01103821 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.15 LE-H Giáo trình 8
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào