Sách TK Tiếng Việt
006.696 HO-H
Autodesk 3DS MAX 8 /
DDC 006.696
Tác giả CN Hoàng, Đức Hải
Nhan đề Autodesk 3DS MAX 8 / Chủ biên: Lưu Triều Nguyễn; Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Đức Hải
Thông tin xuất bản TP.HCM : Lao động xã hội, 2007
Mô tả vật lý 420 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Quyển sách hướng dẫn các kỹ thuẫt xây dựng mô hình cảm giác chiều sâu 3D, giới thiệu đến bạn đọc.
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do 3DS MAX 8
Từ khóa tự do Autodesk
Tác giả(bs) CN Lưu, Triều Nguyễn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01210422
Địa chỉ 12Kho Khoa Tạo dáng Công nghiệp(1): 01210423
000 00000cam a2200000 4500
0011041
0022
0042223
005201502051302
008081204s2007 vm| be 000 0 vie d
0091 0
020|c89000
039|a20150205130220|bhou10|y20140830225348|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082 |a006.696|223|bHO-H
100 |aHoàng, Đức Hải
245 |aAutodesk 3DS MAX 8 / |cChủ biên: Lưu Triều Nguyễn; Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Đức Hải
260 |aTP.HCM : |bLao động xã hội, |c2007
300 |a420 tr. ; |c24 cm
520 |aQuyển sách hướng dẫn các kỹ thuẫt xây dựng mô hình cảm giác chiều sâu 3D, giới thiệu đến bạn đọc.
653 |aTin học
653 |a3DS MAX 8
653 |aAutodesk
700 |aLưu, Triều Nguyễn|eChủ biên
700 |aNguyễn Văn Hùng
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01210422
852|a12|bKho Khoa Tạo dáng Công nghiệp|j(1): 01210423
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01210422 Kho Sách TK Tiếng Việt 006.696 HO-H Sách Tiếng Việt 1
2 01210423 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 006.696 HO-H Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:21-07-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào