Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
576.5 DO-T
Giáo trình di truyền học :
DDC 576.5
Tác giả CN Đỗ, Lê Thăng
Nhan đề Giáo trình di truyền học : Dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Sinh học. Công nghệ Sinh học, Y tế, Nông, Lâm nghiệp. / Đỗ Lê Thăng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2011
Mô tả vật lý 255 tr ; 27 cm
Tóm tắt Di truyền học cơ sở; các quy luật Mendel; các gen đaalen và sự tương tác gen; di truyền học phân tử ADN: cấu trúc và sự sao chép, cấu trúc của nhiễm sắc thể nhân sơ và nhân chuẩn; sự biến đổi gen, hệ gen và tiến hoá, đột biến gen và sửa chữa đột biến gen...
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ di truyền
Từ khóa tự do Di truyền
Từ khóa tự do Di truyền học
Từ khóa tự do Giáo trình di truyền
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(8): 01104129, 01104131, 01104147-9, 10100043-5
000 00000cam a2200000 4500
001802
0021
0041331
005201501150957
008081112s2011 vm| be 000 0 vie d
0091 0
039|a20150115095721|bhou10|c20150115094825|dhou10|y20140830224036|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082 |a576.5|223|bDO-T
100 |aĐỗ, Lê Thăng
245 |aGiáo trình di truyền học : |bDùng cho các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Sinh học. Công nghệ Sinh học, Y tế, Nông, Lâm nghiệp. / |cĐỗ Lê Thăng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2011
300 |a255 tr ; |c27 cm
520 |aDi truyền học cơ sở; các quy luật Mendel; các gen đaalen và sự tương tác gen; di truyền học phân tử ADN: cấu trúc và sự sao chép, cấu trúc của nhiễm sắc thể nhân sơ và nhân chuẩn; sự biến đổi gen, hệ gen và tiến hoá, đột biến gen và sửa chữa đột biến gen...
653 |aSinh học
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aCông nghệ di truyền
653 |aDi truyền
653 |aDi truyền học
653 |aGiáo trình di truyền
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(8): 01104129, 01104131, 01104147-9, 10100043-5
890|a8|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01104147 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 1 Hạn trả:07-10-2020
2 01104148 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 2
3 01104149 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 3
4 01104129 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 4 Hạn trả:07-10-2020
5 01104131 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 5
6 10100043 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 6
7 10100044 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 7
8 10100045 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 576.5 DO-T Giáo trình 8 Hạn trả:07-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào