Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597034 NG-T
Giáo trình luật ngân sách Nhà nước /
DDC 343.597034
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tuyến
Nhan đề Giáo trình luật ngân sách Nhà nước / TS. Nguyễn Văn Tuyến, TS. Nguyễn Thị Ánh Vân, TS. Phạm Thị Giang Thu, ThS. Vũ Văn Cương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2012
Mô tả vật lý 271 tr ; 21 cm
Tóm tắt Tài liệu giới thiệu chung về luật ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách, lập dự toán, chấp hành và quyết toán, quản lí quĩ và xử lí vi phạm luật về ngân sách nhà nước
Từ khóa tự do giáo trình
Từ khóa tự do pháp luật
Từ khóa tự do Ngân sách
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(11): 01103521-30, 07102755
000 00000caa a2200000 4500
0017793
0021
00411812
005201501091500
008120417s2012 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150109150046|bthanhnhan|c20141219142249|dhou05|y20140830230429|zadmin
082|a343.597034|bNG-T
1001 |aNguyễn, Văn Tuyến
24500|aGiáo trình luật ngân sách Nhà nước / |cTS. Nguyễn Văn Tuyến, TS. Nguyễn Thị Ánh Vân, TS. Phạm Thị Giang Thu, ThS. Vũ Văn Cương
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2012
300 |a271 tr ; |c21 cm
520 |aTài liệu giới thiệu chung về luật ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách, lập dự toán, chấp hành và quyết toán, quản lí quĩ và xử lí vi phạm luật về ngân sách nhà nước
653 |a giáo trình
653 |a pháp luật
653 |a Ngân sách
700|aNguyễn, Thị Ánh Vân
852|a07|bKho Khoa Luật|j(11): 01103521-30, 07102755
890|a11|b27|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103522 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 1 Hạn trả:18-12-2020
2 01103523 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 2 Hạn trả:10-08-2018
3 01103524 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 3 Hạn trả:08-09-2017
4 01103525 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 4
5 01103526 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 5
6 01103527 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 6
7 01103528 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 7
8 01103529 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 8
9 01103521 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 9
10 01103530 Kho Khoa Luật 343.597034 NG-T Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào