Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
344.03 PH-T
Giáo trình luật an sinh xã hội /
DDC 344.03
Tác giả CN Nguyễn, Thị Kim Phụng.
Nhan đề Giáo trình luật an sinh xã hội / TS.Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công an nhân dân, 2009
Mô tả vật lý 395 tr ; 21 cm
Tóm tắt tài liệu giới thiệu về luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi và trợ cấp xã hội, giải quyết tranh chấp an sinh xã hội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do An sinh
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Xã hội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(13): 01102470-9, 07100042-4
000 00000caa a2200000 4500
0017790
0021
00411809
005201503091132
008120417s2009 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150309113215|bhonghanh|c20141217112300|dhou06|y20140830230429|zadmin
082 |a344.03|223|bPH-T
1000 |aNguyễn, Thị Kim Phụng.
24510|aGiáo trình luật an sinh xã hội / |cTS.Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bNxb. Công an nhân dân, |c2009
300 |a395 tr ; |c21 cm
520 |atài liệu giới thiệu về luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi và trợ cấp xã hội, giải quyết tranh chấp an sinh xã hội
653 |a Giáo trình
653 |a An sinh
653 |a Luật
653 |a Xã hội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(13): 01102470-9, 07100042-4
890|a13|b34|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102470 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 1
2 01102471 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 2
3 01102472 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 3
4 01102473 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 4 Hạn trả:01-03-2017
5 01102474 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 5
6 01102475 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 6 Hạn trả:13-02-2019
7 01102476 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 7
8 01102477 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 8
9 01102478 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 9
10 01102479 Kho Khoa Luật 344.03 PH-T Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào