Giáo trình
005.73 TR-T
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /
DDC 005.73
Tác giả CN Trương, Tiến Tùng
Nhan đề Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Trương Tiến Tùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 283 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Từ khóa tự do Cấu trúc dữ liệu
Từ khóa tự do Giải thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tâm
Tác giả(bs) CN Trịnh Thị Xuân
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00174712
0021
004B19493AC-ABC3-44D6-AE46-468D9EB4A1F7
005202111081741
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211108024109|bdtmkhue|c20211108014143|ddtmkhue|y20211108010701|zdtmkhue
082 |a005.73|bTR-T
100 |aTrương, Tiến Tùng
245 |aCấu trúc dữ liệu và giải thuật / |cTrương Tiến Tùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300|a283 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
653 |aCấu trúc dữ liệu
653 |aGiải thuật
700|aNguyễn Thị Tâm
700|aTrịnh Thị Xuân
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/cautrucdulieuvagiaithuat/cautrucdulieuvagiaithuat_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào