Giáo trình
335.43460711 GIA
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.43460711
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 272 tr. ; 21 cm
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguồn bổ sung Tài liệu mua bổ sung
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(20): 01106021-40
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(10): 02100962-71
Địa chỉ 03Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin(10): 03100158-67
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(10): 05102051-60
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(10): 06102305-14
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 07103913-22
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(10): 09103245-54
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(10): 10140845-54
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(10): 11100141-50
Địa chỉ 12Kho Khoa Tạo dáng Công nghiệp(10): 12100326-35
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(10): 13101056-65
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174644
0021
0040DCE1EF5-E2A5-4427-B709-2AF6E3035CCD
005202111081003
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211107190349|bdtmkhue|y20210918201602|zdtmkhue
082 |a335.43460711|bGIA
245 |aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a272 tr. ; |c21 cm
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
541 |aTài liệu mua bổ sung
653 |aGiáo trình
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|a01|bKho Giáo trình|j(20): 01106021-40
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(10): 02100962-71
852|a03|bKho Khoa CN Điện tử - Thông tin|j(10): 03100158-67
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(10): 05102051-60
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(10): 06102305-14
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 07103913-22
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(10): 09103245-54
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(10): 10140845-54
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(10): 11100141-50
852|a12|bKho Khoa Tạo dáng Công nghiệp|j(10): 12100326-35
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(10): 13101056-65
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhtutuonghochiminh/giaotrinhtutuonghochiminh_003thumbimage.jpg
890|a120|c1|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01106021 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 1
2 01106022 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 2
3 01106023 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 3
4 01106024 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 4
5 01106025 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 5
6 01106026 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 6
7 01106027 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 7
8 01106028 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 8
9 01106029 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 9
10 01106030 Kho Giáo trình 335.43460711 GIA Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12