Giáo trình
344.03 DO-D
Giáo trình Luật an sinh xã hội /
DDC 344.03
Tác giả CN Đỗ, Thị Dung
Nhan đề Giáo trình Luật an sinh xã hội / TS. Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 213 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Tác giả(bs) CN PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
Tác giả(bs) CN ThS.NCS. Nguyễn Thị Phan Mai
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Xuân Thu
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174311
0021
0048E474E18-22AA-4294-9647-97D12DAA2ABF
005202104061431
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210406003108|bdtmkhue|c20210406002907|ddtmkhue|y20210301191450|zdtmkhue
082 |a344.03|bDO-D
100 |aĐỗ, Thị Dung
245 |aGiáo trình Luật an sinh xã hội / |cTS. Đỗ Thị Dung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a213 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
700 |aPGS.TS Nguyễn Hữu Chí
700|aThS.NCS. Nguyễn Thị Phan Mai
700|aTS. Nguyễn Xuân Thu
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluatansinhxahoi/giaotrinhluatansinhxahoi_002thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào