Khóa luận
910 NG-H
Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận tiền sảnh của Khách sạn FLC Grand Hotel /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hường
Nhan đề Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận tiền sảnh của Khách sạn FLC Grand Hotel / Nguyễn Thị Hường; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 79 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng dịch vụ
Từ khóa tự do Bộ phận tiền sảnh
Từ khóa tự do Khách sạn FLC Grand Hotel
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174046
0028
004C07242E6-A918-4AAE-8D34-4C1D9BCE8220
005202011161426
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201115232622|bdtmkhue|y20201115174310|zdtmkhue
082 |a910|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Hường
245 |aĐề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận tiền sảnh của Khách sạn FLC Grand Hotel / |cNguyễn Thị Hường; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a79 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aChất lượng dịch vụ
653 |aBộ phận tiền sảnh
653 |aKhách sạn FLC Grand Hotel
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/nguyenthihuong/nguyenthihuong_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào