Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 PH-L
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LAROMA /
DDC 658
Tác giả CN Phạm, Thị Liên
Nhan đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LAROMA / Phạm Thị Liên; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Mai
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 94 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ LAROMA
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01502767-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173992
0027
0042481E983-1D77-45F6-BE62-2857A638CD84
005202010161353
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20201015235344|bdtmkhue|c20201015235309|ddtmkhue|y20201015202523|zdtmkhue
082 |a658|bPH-L
100 |aPhạm, Thị Liên
245 |aNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LAROMA / |cPhạm Thị Liên; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Mai
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a94 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aNguồn nhân lực
653 |aCÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ LAROMA
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01502767-8
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/658/phamthilien/phamthilien_01thumbimage.jpg
890|c1|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502767 Kho Luận văn 658 PH-L Luận văn 1
2 01502768 Kho Luận văn 658 PH-L Luận văn 2
  1 of 1