Sách TK Tiếng Việt
Những gương mặt giáo sư Việt Nam: Tài năng-Trí tuệ-Nhân cách. Tập 6
Nhan đề Những gương mặt giáo sư Việt Nam: Tài năng-Trí tuệ-Nhân cách. Tập 6
Thông tin xuất bản H. : Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 406 tr. ; 24 cm
Tùng thư Khoa Du Lịch
Tóm tắt Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn đất nước ta phải giàu mạnh, dân tộc ta phải thông thái, xã hội ta phải là một xã hội văn hóa cao. Muốn làm được như vậy xã hội ta phải sinh ra những con người tài đức.... Theo tài liệu công bố của hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước...
Từ khóa tự do Giáo sư
Từ khóa tự do Giáo sư Việt Nam
Từ khóa tự do Tài Năng-Trí tuệ- Nhân cách
Từ khóa tự do Nhân tài Việt Nam
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(2): 05101957, 05101975
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173970
0022
0046DB012FA-7540-4FCC-B584-ED2664BC057B
005202010011406
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201001000609|bpnhiep|y20200930235726|zpnhiep
245 |aNhững gương mặt giáo sư Việt Nam: Tài năng-Trí tuệ-Nhân cách. Tập 6
260 |aH. : |bThanh Niên, |c2018
300 |a406 tr. ; |c24 cm
490 |aKhoa Du Lịch
520 |aSinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn đất nước ta phải giàu mạnh, dân tộc ta phải thông thái, xã hội ta phải là một xã hội văn hóa cao. Muốn làm được như vậy xã hội ta phải sinh ra những con người tài đức.... Theo tài liệu công bố của hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước...
653 |aGiáo sư
653 |aGiáo sư Việt Nam
653 |aTài Năng-Trí tuệ- Nhân cách
653 |aNhân tài Việt Nam
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(2): 05101957, 05101975
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101957 Kho Khoa Du lich Sách Tiếng Việt 1
2 05101975 Kho Khoa Du lich Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào