Đồ án
657 PH-T
Tên nghiệp vụ: Huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam(Techcombank) chi nhánh Trần Điền /
DDC 657
Tác giả CN Phạm, Thị Thu Thảo
Nhan đề Tên nghiệp vụ: Huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam(Techcombank) chi nhánh Trần Điền / Phạm Thị Thu Thảo; GVHD: TS. Lương Văn Hải
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 64 tr. ; A4
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Huy động vốn
Từ khóa tự do Kỹ thương Việt Nam
Từ khóa tự do Techcombank
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100120
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173968
00213
004593452A6-6E5B-4566-B0F5-A0D0FBF7EC1F
005202009301057
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200929205707|bvthha|y20200929203438|zvthha
082 |a657|bPH-T
100 |aPhạm, Thị Thu Thảo
245 |aTên nghiệp vụ: Huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam(Techcombank) chi nhánh Trần Điền / |cPhạm Thị Thu Thảo; GVHD: TS. Lương Văn Hải
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a64 tr. ; |cA4
653 |aNgân hàng
653 |aVốn
653 |aHuy động vốn
653 |aKỹ thương Việt Nam
653 |aTechcombank
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100120
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/657/phamthithuthao/phamthithuthao_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100120 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657 PH-T Đồ Án 1
  1 of 1