Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.80959729 NG-V
Văn hóa dân gian Làng Vạn Ninh.
DDC 398.80959729
Tác giả CN Nguyễn, Quang Vinh
Nhan đề Văn hóa dân gian Làng Vạn Ninh. Nguyễn Quang Vinh (Sưu tầm, biên khảo)Quyển 2 /
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 435 tr. : Ảnh ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Sưu tầm một số bài chúc Thánh hội đình, các bài dâng hương, những giọng hát nhà tơ và hát múa cửa đình... được lưu truyền trong dân gian ở làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Làng
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Vạn Ninh
Từ khóa tự do Móng Cái
Từ khóa tự do Thơ ca
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213658
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173894
0022
004DE96B4B1-9426-410F-ACE0-C313D8DAB3A7
005202008131418
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200813001829|zdtmkhue
082 |a398.80959729|bNG-V
100 |aNguyễn, Quang Vinh
245 |aVăn hóa dân gian Làng Vạn Ninh. |nQuyển 2 / |cNguyễn Quang Vinh (Sưu tầm, biên khảo)
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a435 tr. : |bẢnh ; |c21 cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aSưu tầm một số bài chúc Thánh hội đình, các bài dâng hương, những giọng hát nhà tơ và hát múa cửa đình... được lưu truyền trong dân gian ở làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aLàng
653 |aQuảng Ninh
653 |aVạn Ninh
653 |aMóng Cái
653|aThơ ca
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213658
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213658 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.80959729 NG-V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào