Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
392.089593059752 DA-D
Hôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tình Quảng Nam /
DDC 392.089593059752
Tác giả CN Đặng, Thị Quốc Anh Đào
Nhan đề Hôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tình Quảng Nam / Đặng Thị Quốc Anh Đào
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 214 tr. ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Trình bày khái quát về người Cơ Tu tại Quảng Nam và đặc điểm tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình; các đặc điểm hôn nhân của người Cơ Tu; hệ thống thân tộc, phân loại, chức năng, quan hệ giữa các thành viên, nghi lễ... trong gia đình của người Cơ Tu
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Hôn nhân
Từ khóa tự do Quảng Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Cơ Tu
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213655
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173885
0022
00440E0D625-C1AC-4397-A55A-B4528728CD29
005202008111121
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200810212106|zdtmkhue
082 |a392.089593059752|bDA-D
100 |aĐặng, Thị Quốc Anh Đào
245 |aHôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tình Quảng Nam / |cĐặng Thị Quốc Anh Đào
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a214 tr. ; |c21 cm
490 |aHội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTrình bày khái quát về người Cơ Tu tại Quảng Nam và đặc điểm tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình; các đặc điểm hôn nhân của người Cơ Tu; hệ thống thân tộc, phân loại, chức năng, quan hệ giữa các thành viên, nghi lễ... trong gia đình của người Cơ Tu
653 |aGia đình
653 |aHôn nhân
653 |aQuảng Nam
653 |aDân tộc Cơ Tu
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213655
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213655 Kho Sách TK Tiếng Việt 392.089593059752 DA-D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào