Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.20959742 QU-M
Sử thi Thái - Nghệ An (Sưu tầm, biên dịch) /
DDC 398.20959742
Tác giả CN Quán, Vi Miên
Nhan đề Sử thi Thái - Nghệ An (Sưu tầm, biên dịch) / Quán Vi Miên
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà Văn, 2017
Mô tả vật lý 659 tr. ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Sử thi
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213653
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173883
0022
0042C7CCD7C-7E2E-40C5-8DC7-22E5EE33DD9A
005202008071110
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200806210952|zdtmkhue
082 |a398.20959742|bQU-M
100 |aQuán, Vi Miên
245 |aSử thi Thái - Nghệ An (Sưu tầm, biên dịch) / |cQuán Vi Miên
260 |aH. : |bHội Nhà Văn, |c2017
300 |a659 tr. ; |c21 cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Thái
653 |aNghệ An
653 |aSử thi
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213653
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213653 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.20959742 QU-M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào