Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.2095977 NG-N
Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hoá Nam Bộ /
DDC 398.2095977
Tác giả CN Nguyễn Thị Nhung
Nhan đề Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hoá Nam Bộ / Nguyễn Thị Nhung
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 262 tr. ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu về vùng đất Cà Mau - Miền Tây Nam Bộ- Môi trường hình thành và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi. Nghiên cứu về đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ thuật của truyện
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Nam Bộ
Từ khóa tự do Truyện dân gian
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213652
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173882
0022
0046AB3EC1F-FE18-4DAB-BAEB-A876145C4441
005202008071057
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200806205717|zdtmkhue
082 |a398.2095977|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Nhung
245 |aTìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hoá Nam Bộ / |cNguyễn Thị Nhung
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a262 tr. ; |c21 cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu về vùng đất Cà Mau - Miền Tây Nam Bộ- Môi trường hình thành và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi. Nghiên cứu về đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ thuật của truyện
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aNam Bộ
653 |aTruyện dân gian
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213652
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213652 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.2095977 NG-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào