Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 VU-P
Pháp luật về nhà ở dành cho người có thu nhập thấp - từ thực tiễn Thành phố Bắc Ninh /
DDC 343.67
Tác giả CN Vũ, Thị Minh Phương
Nhan đề Pháp luật về nhà ở dành cho người có thu nhập thấp - từ thực tiễn Thành phố Bắc Ninh / Vũ Thị Minh Phương; NHDKH GS.TS Hoàng Thế Liên
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 76 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Thành phố Bắc Ninh
Từ khóa tự do Người có thu nhập thấp
Từ khóa tự do Pháp luật về nhà ở
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502739
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103543
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173588
0027
0041C02FF73-A7B4-493C-99E3-A4CFBC93A94C
005202007020940
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200701194008|bdtmkhue|y20200701191747|zdtmkhue
082 |a343.67|bVU-P
100 |aVũ, Thị Minh Phương
245 |aPháp luật về nhà ở dành cho người có thu nhập thấp - từ thực tiễn Thành phố Bắc Ninh / |cVũ Thị Minh Phương; NHDKH GS.TS Hoàng Thế Liên
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a76 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aThành phố Bắc Ninh
653 |aNgười có thu nhập thấp
653 |aPháp luật về nhà ở
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502739
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103543
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/vuthiminhphuong/vuthiminhphuong_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502739 Kho Luận văn 343.67 VU-P Luận văn 1
2 07103543 Kho Khoa Luật 343.67 VU-P Luận văn 2
  1 of 1