Giáo trình
343.66 PH-C
Tập bài giảng kỹ năng nghề luật /
DDC 343.66
Tác giả CN Phạm, Đức Chung
Nhan đề Tập bài giảng kỹ năng nghề luật / Phạm Đức Chung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 182tr. ; A4
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Kỹ năng nghề luật
Từ khóa tự do Nghề luật
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173542
0021
00413E13EF8-7C3C-4828-8183-26284009DCA3
005202006090902
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200608190227|btdnam|y20200608185255|ztdnam
082 |a343.66|bPH-C
100 |aPhạm, Đức Chung
245 |aTập bài giảng kỹ năng nghề luật / |cPhạm Đức Chung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a182tr. ; |cA4
653 |aLuật
653 |aKỹ năng
653 |aTập bài giảng
653 |aKỹ năng nghề luật
653 |aNghề luật
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/tapbaigiangkynangngheluat/tapbaigiangkynangngheluat_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào