Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DO-A
Pháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc /
DDC 343.67
Tác giả CN Đỗ, Minh Ái
Nhan đề Pháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc / NHDKH: TS Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 75 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt . Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về BHYT gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nguyên tăc điều chỉnh pháp luật về BHYT, Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về BHYT: Đối tượng tham gia BHYT, chế độ BHYT, quỹ BHYT, tổ chức thực hiện BHYT và xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về BHYT.
Từ khóa tự do Tỉnh Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Pháp luật bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do Huyện Tam Dương
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502734
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103440
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173531
0027
004AECFD6B9-962B-403E-AA9F-E478182232AB
005202007161038
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200715203814|bdtmkhue|y20200521014722|zdtmkhue
082 |a343.67|bDO-A
100 |aĐỗ, Minh Ái
245 |aPháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc / |cNHDKH: TS Đỗ Thị Dung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a75 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về BHYT gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nguyên tăc điều chỉnh pháp luật về BHYT, Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về BHYT: Đối tượng tham gia BHYT, chế độ BHYT, quỹ BHYT, tổ chức thực hiện BHYT và xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về BHYT.
653 |aTỉnh Vĩnh Phúc
653 |aPháp luật bảo hiểm y tế
653 |aHuyện Tam Dương
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502734
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103440
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/dominhai/dominhai_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502734 Kho Luận văn 343.67 DO-A Luận văn 1
2 07103440 Kho Khoa Luật 343.67 DO-A Luận văn 2
  1 of 1