Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-S
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Văn Sinh
Nhan đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên / Lê Văn Sinh; GVHD: PGS.TS. Trần Hữu Tráng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 108tr. ; A4
Tóm tắt Luận văn tìm hiểu những Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Từ đó, nêu yêu cầu hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Điện Biên
Từ khóa tự do Hợp đồng chuyển nhượng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502730
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502731
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173528
0027
00495C4B20F-168B-42A7-B2E5-A39FF67A1D88
005202005210845
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200520184449|btdnam|y20200520183716|ztdnam
082 |a343.67|bLE-S
100 |aLê, Văn Sinh
245 |aPháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên / |cLê Văn Sinh; GVHD: PGS.TS. Trần Hữu Tráng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a108tr. ; |cA4
520 |a Luận văn tìm hiểu những Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Từ đó, nêu yêu cầu hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
653 |aPháp luật
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aTranh chấp
653 |aĐiện Biên
653 |aHợp đồng chuyển nhượng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502730
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502731
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/levansinh/levansinh_001thumbimage.jpg
890|c1|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502730 Kho Luận văn 343.67 LE-S Luận văn 1
2 01502731 Kho Khoa Luật 343.67 LE-S Luận văn 2
  1 of 1