Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 MA-K
Pháp luật về thu hồi đất do sai phạm của người sử dụng đất từ thực tiễn Tỉnh Ninh Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Mai, Khanh
Nhan đề Pháp luật về thu hồi đất do sai phạm của người sử dụng đất từ thực tiễn Tỉnh Ninh Bình / NHDKH: TS Phạm Thị Hương Lan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Tỉnh Ninh Bình
Từ khóa tự do Người sử dụng đất
Từ khóa tự do Thu hồi đất sai phạm
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502728
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103436
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173526
0027
004A56D818B-239B-443E-8C08-3AD5C3549975
005202005211410
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200521001031|bdtmkhue|y20200520004444|zdtmkhue
082 |a343.67|bMA-K
100 |aMai, Khanh
245 |aPháp luật về thu hồi đất do sai phạm của người sử dụng đất từ thực tiễn Tỉnh Ninh Bình / |cNHDKH: TS Phạm Thị Hương Lan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a70 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aPháp luật
653 |aTỉnh Ninh Bình
653 |aNgười sử dụng đất
653 |aThu hồi đất sai phạm
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502728
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103436
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/maikhanh/maikhanh_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502728 Kho Luận văn 343.67 MA-K Luận văn 1
2 07103436 Kho Khoa Luật 343.67 MA-K Luận án 2
  1 of 1