Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 DI-T
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong cơ chế tự chủ tài chính của trường đại học Hà Nội /
DDC 657
Tác giả CN Đinh, Huy Trường
Nhan đề Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong cơ chế tự chủ tài chính của trường đại học Hà Nội / Đinh Huy Trường; GVHD: TS. Nguyễn Thanh Trang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 110tr. ; A4
Tóm tắt Hệ thống có chọn lọc những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp có thu. Đánh giá phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán trong cơ chế tự chủ tại trường Đại học Hà Nội. Đề xuất phương hướng và đưa ra số giải pháp chủ yếu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Đại học Hà Nội
Từ khóa tự do Tự chủ tài chính
Từ khóa tự do Công tác kế toan
Từ khóa tự do Đại học Hà Nội
Từ khóa tự do Hoàn thiện tổ chức
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01502720-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173498
0027
004350E0C65-9DE7-44F0-A96C-594546ED682F
005202005201448
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200520004809|btdnam|y20200508012807|ztdnam
082 |a657|bDI-T
100 |aĐinh, Huy Trường
245 |aHoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong cơ chế tự chủ tài chính của trường đại học Hà Nội / |cĐinh Huy Trường; GVHD: TS. Nguyễn Thanh Trang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a110tr. ; |cA4
520 |aHệ thống có chọn lọc những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp có thu. Đánh giá phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán trong cơ chế tự chủ tại trường Đại học Hà Nội. Đề xuất phương hướng và đưa ra số giải pháp chủ yếu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Đại học Hà Nội
653 |aTự chủ tài chính
653 |aCông tác kế toan
653 |aĐại học Hà Nội
653 |aHoàn thiện tổ chức
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01502720-1
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/657/dinhhuytruong/dinhhuytruong_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502720 Kho Luận văn 657 DI-T Luận văn 1
2 01502721 Kho Luận văn 657 DI-T Luận văn 2
  1 of 1