Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
347.597 NG-D
GIÁO TRÌNH LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM /
DDC 347.597
Tác giả CN NGUYỄN, TRIỀU DƯƠNG
Nhan đề GIÁO TRÌNH LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM / TS NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG
Thông tin xuất bản H. : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, 2019
Mô tả vật lý 287 TR.
Tùng thư GIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
Tóm tắt Nội dung của Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam gồm hai phần: Phần những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự và Phần thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự. Tại phần thứ nhất chúng tôi trình bày những vấn đề chung của luật tố tụng dân sự như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền của tòa án nhân dân về dân sự; các chủ thể trong tố tụng dân sự; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí và chi phí trong tố tụng dân sự; cấp, tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng của tòa án; thời hiệu và thời hạn tố tụng dân sự. Trong phần hai của giáo trình, chúng tôi trình bày các kiến thức cơ bản về thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Ở cả hai phần, đối với những nội dung cơ bản, quan trọng, chúng tôi đều biên soạn dưới cả phương diện lý luận và phương diện thực tiễn áp dụng để người đọc có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức của luật tố tụng dân sự.
Từ khóa tự do VIỆT NAM
Từ khóa tự do LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Công Bình
Tác giả(bs) CN TS. Đinh Thị Hằng
Tác giả(bs) CN TS. Trần Phương Thảo
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173402
0021
00496D05CBC-AA22-4315-B616-8BF7E7CD022F
005202004261637
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200426023717|bdtmkhue|y20200425221743|zdtmkhue
082 |a347.597|bNG-D
100 |aNGUYỄN, TRIỀU DƯƠNG
245 |aGIÁO TRÌNH LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM / |cTS NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG
260 |aH. : |bTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, |c2019
300 |a287 TR.
490 |aGIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
520 |aNội dung của Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam gồm hai phần: Phần những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự và Phần thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự. Tại phần thứ nhất chúng tôi trình bày những vấn đề chung của luật tố tụng dân sự như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền của tòa án nhân dân về dân sự; các chủ thể trong tố tụng dân sự; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí và chi phí trong tố tụng dân sự; cấp, tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng của tòa án; thời hiệu và thời hạn tố tụng dân sự. Trong phần hai của giáo trình, chúng tôi trình bày các kiến thức cơ bản về thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Ở cả hai phần, đối với những nội dung cơ bản, quan trọng, chúng tôi đều biên soạn dưới cả phương diện lý luận và phương diện thực tiễn áp dụng để người đọc có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức của luật tố tụng dân sự.
653 |aVIỆT NAM
653 |aLUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
700 |aTS. Nguyễn Công Bình
700|a TS. Đinh Thị Hằng
700|aTS. Trần Phương Thảo
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luattotungdansuvietnam/luattotungdansuvietnam_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào