Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 KH-S
Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Hải Phòng /
DDC 343.67
Tác giả CN Khúc, Trường Sơn
Nhan đề Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Hải Phòng / Khúc Trường Sơn; GVHD: PGS.TS. Trần Hữu Tráng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 91tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thực trạng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật...
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Chứng nhận
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502570
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502571
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173364
0027
004627E0AC2-23D5-4248-8FD2-E27C5BBD97DB
005202005111338
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200510233817|btdnam|y20200327014648|ztdnam
082 |a343.67|bKH-S
100 |aKhúc, Trường Sơn
245 |aPháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Hải Phòng / |cKhúc Trường Sơn; GVHD: PGS.TS. Trần Hữu Tráng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a91tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thực trạng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật...
653 |aPháp luật
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aHải Phòng
653 |aChứng nhận
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502570
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502571
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/khuctruongson/khuctruongson_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502570 Kho Luận văn 343.67 KH-S Luận văn 1
2 01502571 Kho Khoa Luật 343.67 KH-S Luận văn 2
  1 of 1