Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-T
Pháp luật về hợp đồng lao động trong quản lý lao động từ thực tiễn công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 7 thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Ngọc Tuấn
Nhan đề Pháp luật về hợp đồng lao động trong quản lý lao động từ thực tiễn công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 7 thành phố Hà Nội / Trần Ngọc Tuấn; GVHD: TS. Đỗ Ngân Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 68tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lý luận về hợp đồng lao động và pháp luật về hợp đồng lao động phân tích thực tiễn và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Công ty cổ phần
Từ khóa tự do Quản lý lao động
Từ khóa tự do Bạch Đằng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502568
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502569
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173363
0027
004CA07700D-B20A-47A5-AC5A-CABB5034BC4A
005202005200859
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200519185943|btdnam|y20200327014054|ztdnam
082 |a343.67|bTR-T
100 |aTrần, Ngọc Tuấn
245 |aPháp luật về hợp đồng lao động trong quản lý lao động từ thực tiễn công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 7 thành phố Hà Nội / |cTrần Ngọc Tuấn; GVHD: TS. Đỗ Ngân Bình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a68tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu cơ sở lý luận về hợp đồng lao động và pháp luật về hợp đồng lao động phân tích thực tiễn và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật
653 |aPháp luật
653 |aHợp đồng lao động
653 |aCông ty cổ phần
653 |aQuản lý lao động
653 |aBạch Đằng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502568
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502569
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/tranngoctuan/tranngoctuan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502568 Kho Luận văn 343.67 TR-T Luận văn 1
2 01502569 Kho Khoa Luật 343.67 TR-T Luận văn 2
  1 of 1