Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-H
Áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Thị Hiệu
Nhan đề Áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Hiệu; GVHD: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 78tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa làm rõ thực tiễn áp dụng pháp luật về việc giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa...
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Mua bán
Từ khóa tự do Áp dụng
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502564
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502565
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173361
0027
004138499BA-4C01-4405-A43B-F6FFCEEB9199
005202005111501
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200511010123|btdnam|y20200327012117|ztdnam
082 |a343.67|bLE-H
100 |aLê, Thị Hiệu
245 |aÁp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa / |cLê Thị Hiệu; GVHD: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a78tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu cơ sở lý thuyết về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa làm rõ thực tiễn áp dụng pháp luật về việc giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa...
653 |aPháp luật
653 |aThương mại
653 |aMua bán
653 |aÁp dụng
653 |aGiải quyết tranh chấp
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502564
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502565
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/lethihieu/lethihieu_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502564 Kho Luận văn 343.67 LE-H Luận văn 1
2 01502565 Kho Khoa Luật 343.67 LE-H Luận văn 2
  1 of 1