Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-H
Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai từ thực tiễn thành phố Hải Phòng /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Đức Huấn
Nhan đề Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai từ thực tiễn thành phố Hải Phòng / Trần Đức Huấn; GVHD:PGS.TS. Phạm Văn Tuyết
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 90tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu hệ thống hóa lý luận pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực đó...
Từ khóa tự do Xử lý vi phạm
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Lĩnh vực
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502560
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502561
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173359
0027
00417B7365E-6291-45A8-BFE4-B78972977B40
005202005140934
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200513193434|btdnam|c20200327010759|dtdnam|y20200327010701|ztdnam
082 |a343.67|bTR-H
100 |aTrần, Đức Huấn
245 |aPháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai từ thực tiễn thành phố Hải Phòng / |cTrần Đức Huấn; GVHD:PGS.TS. Phạm Văn Tuyết
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a90tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu hệ thống hóa lý luận pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực đó...
653 |aXử lý vi phạm
653 |aĐất đai
653 |aHải Phòng
653 |aLĩnh vực
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502560
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502561
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/tranduchuan/tranduchuan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502560 Kho Luận văn 343.67 TR-H Luận văn 1
2 01502561 Kho Khoa Luật 343.67 TR-H Luận văn 2
  1 of 1