Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-H
Pháp luật về đất lâm nghiệp từ thực tiễn huyện như thanh, tỉnh Thanh Hóa /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Đình Huy
Nhan đề Pháp luật về đất lâm nghiệp từ thực tiễn huyện như thanh, tỉnh Thanh Hóa / Lê Đình Huy; GVHD: TS. Trần Văn Biên
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 89tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai nói chung và về đất lâm nghiệp nói riêng, phân tích thực trạng pháp luật về đất lâm nghiệp từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Thanh Hóa
Từ khóa tự do Đất lâm nghiệp
Từ khóa tự do Như Thanh
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502558
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502559
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173358
0027
004D272F984-D3C4-4FF4-ADDD-A518A690EBD9
005202005111400
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200511000006|btdnam|y20200327010049|ztdnam
082 |a343.67|bLE-H
100 |aLê, Đình Huy
245 |aPháp luật về đất lâm nghiệp từ thực tiễn huyện như thanh, tỉnh Thanh Hóa / |cLê Đình Huy; GVHD: TS. Trần Văn Biên
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a89tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai nói chung và về đất lâm nghiệp nói riêng, phân tích thực trạng pháp luật về đất lâm nghiệp từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật
653 |aThực tiễn
653 |aThanh Hóa
653 |aĐất lâm nghiệp
653 |aNhư Thanh
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502558
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502559
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/ledinhhuy/ledinhhuy_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502558 Kho Luận văn 343.67 LE-H Luận văn 1
2 01502559 Kho Khoa Luật 343.67 LE-H Luận văn 2
  1 of 1