Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DO-H
Quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành /
DDC 343.67
Tác giả CN Đỗ, Thị Bích Huyền
Nhan đề Quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành / Đỗ Thị Bích Huyền; GVHD: TS. Kiều Thị Thanh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 103tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận, phân tích đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện từ đó đưa ra một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Tài sản
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502552
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502553
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173355
0027
0042EF81EBD-8B73-4A81-A966-D33D753EF05A
005202005111223
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200510222258|btdnam|y20200327004535|ztdnam
082 |a343.67|bDO-H
100 |aĐỗ, Thị Bích Huyền
245 |aQuản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành / |cĐỗ Thị Bích Huyền; GVHD: TS. Kiều Thị Thanh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a103tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận, phân tích đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện từ đó đưa ra một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật
653 |aPháp luật
653 |aQuản trị
653 |aDoanh nghiệp
653 |aQuy định
653 |aTài sản
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502552
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502553
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/dothibichhuyen/dothibichhuyen_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502552 Kho Luận văn 343.67 DO-H Luận văn 1
2 01502553 Kho Khoa Luật 343.67 DO-H Luận văn 2
  1 of 1