Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 TR-L
Nghiên cứu phương pháp học máy cho phân lớp dữ liệu học viên tạo nguồn phát triển Đảng /
DDC 000
Tác giả CN Trần, Thị Lương
Nhan đề Nghiên cứu phương pháp học máy cho phân lớp dữ liệu học viên tạo nguồn phát triển Đảng / Trần Thị Lương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Quang Hoan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phân lớp dữ liệu theo phương pháp học máy với mục đích tìm ra quy luật, các đặc trưng tác động đến việc xem xét kết nạp Đảng để giới thiệu nguồn phát triển Đảng cho Đảng ủy Nhà trường được nhanh nhất và chính xác nhất từ đó xây dựng cây quyết định phục vụ cho việc phát triển phát triển Đảng 2. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu là tập cơ sở dữ liệu của Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, với tập cơ sở dữ liệu gần 200 bản ghi là những đối tượng nghiên cứu để tìm ra các thuộc tính cần thiết để xây dựng phân lớp dữ liệu. 3. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu phương pháp phân lớp dữ liệu cụ thể là giải thuật C4.5(J48), và mạng nơ ron nhân tạo. - Khảo sát, thu thập, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. - Triển khai xây dựng, mô phỏng. 4. Bố cục luận văn Luận văn chia làm 3 chương: - Chương 1. Phương pháp phân lớp dữ liệu - Chương 2. Giải thuật c4.5 và mạng nơ ron nhân tạo - Chương 3. phân lớp dữ liệu học viên tạo nguồn phát triển đảng 5. Kết quả nghiên cứu - Tìm hiểu về phương pháp phân lớp dữ liệu, mạng nơ ron nhân tạo - Tìm ra các luật để xây dựng cây quyết định - Xây dựng được cây quyết định, đưa ra những đánh giá, so sánh.
Từ khóa tự do Học viên
Từ khóa tự do Phân lớp dữ liệu
Từ khóa tự do Nguồn phát triển Đảng
Từ khóa tự do Phương pháp học máy
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501947
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101400
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172912
0027
00417D8D74D-2C59-49ED-B668-1F308D7D377C
005201908151231
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815123159|bdtmkhue|y20190520143104|zdtmkhue
082 |a000|bTR-L
100 |aTrần, Thị Lương
245 |aNghiên cứu phương pháp học máy cho phân lớp dữ liệu học viên tạo nguồn phát triển Đảng / |cTrần Thị Lương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Quang Hoan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a70 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phân lớp dữ liệu theo phương pháp học máy với mục đích tìm ra quy luật, các đặc trưng tác động đến việc xem xét kết nạp Đảng để giới thiệu nguồn phát triển Đảng cho Đảng ủy Nhà trường được nhanh nhất và chính xác nhất từ đó xây dựng cây quyết định phục vụ cho việc phát triển phát triển Đảng 2. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu là tập cơ sở dữ liệu của Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, với tập cơ sở dữ liệu gần 200 bản ghi là những đối tượng nghiên cứu để tìm ra các thuộc tính cần thiết để xây dựng phân lớp dữ liệu. 3. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu phương pháp phân lớp dữ liệu cụ thể là giải thuật C4.5(J48), và mạng nơ ron nhân tạo. - Khảo sát, thu thập, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. - Triển khai xây dựng, mô phỏng. 4. Bố cục luận văn Luận văn chia làm 3 chương: - Chương 1. Phương pháp phân lớp dữ liệu - Chương 2. Giải thuật c4.5 và mạng nơ ron nhân tạo - Chương 3. phân lớp dữ liệu học viên tạo nguồn phát triển đảng 5. Kết quả nghiên cứu - Tìm hiểu về phương pháp phân lớp dữ liệu, mạng nơ ron nhân tạo - Tìm ra các luật để xây dựng cây quyết định - Xây dựng được cây quyết định, đưa ra những đánh giá, so sánh.
653 |aHọc viên
653 |aPhân lớp dữ liệu
653 |aNguồn phát triển Đảng
653 |aPhương pháp học máy
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501947
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101400
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/tranthiluong/tranthiluong_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501947 Kho Luận văn 000 TR-L Luận văn 1
2 08101400 Kho Khoa Sau Đại học 000 TR-L Luận văn 2
  1 of 1