Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 TR-D
Nghiên cứu giải pháp xử lý Bigdata sử dụng Apache Spark và ứng dụng hỗ trợ xây dựng dữ liệu bản đồ giao thông thông minh /
DDC 000
Tác giả CN Trịnh, Quang Đăng
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp xử lý Bigdata sử dụng Apache Spark và ứng dụng hỗ trợ xây dựng dữ liệu bản đồ giao thông thông minh / Trịnh Quang Đăng; NHDKH TS Trương Tiến Tùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 104 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Luận văn nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề giao thông, hiện là vấn đề với bất cứ quốc gia nào. Luận văn thông qua nghiên cứu cách xử lý Bigdata thu thập được từ phương tiện tham gia giao thông bằng giải pháp Apache Spark nhằm đưa ra cách xây dựng dữ liệu bản đồ giao thông thông minh.Do có những khó khăn trong quá trình thu thập dữ liệu cũng như phạm vi nghiên cứu nên trong luận văn chỉ thu thập những dữ liệu từ GPS của hãng Taxi 12 trong phạm vi thành phố Hà Nội trong năm 2018. Luận văn bằng cách xử lý dữ liệu giao thông như: tuyến đường, thời tiết( nắng, mưa,đẹp..),nhiệt độ thời gian tham gia giao thông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ đó ta có thể thấy được tuyến đường đang quá tải, tuyến đường còn trống, các khung giờ thường xuyên ách tắc để có phương pháp xử lý nhằm đưa ra những gợi ý tuyến đường thích hợp cho người tham gia giao thông. Ngoài ra luận văn còn cung cấp các phương pháp dự đoán giao thông trong một tương lai gần để cung cấp cho các nhà quản lý đưa ra các giải pháp phù hợp. Tuy nhiên do thời gian, điều kiện còn khiêm tốn nên luận văn chưa thể cung cấp phương pháp tối ưu hóa giao thông bằng cách chỉ cho người tham gia giao thông con đường tối ưu từ đó hướng tới giao thông thông minh ở tương lai gần . Trong quá trình nghiên cứu sau này tác giả rất mong những ý kiến đóng góp quý báu để Luận văn tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Apache Spark
Từ khóa tự do Bản đồ thông minh
Từ khóa tự do Bigdata
Từ khóa tự do Giao thông thông minh
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501945
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101398
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172910
0027
00401B67DAC-0917-4B02-9A08-9E1ABEB72CC2
005201908151240
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815124051|bdtmkhue|y20190520104913|zdtmkhue
082 |a000|bTR-D
100 |aTrịnh, Quang Đăng
245 |aNghiên cứu giải pháp xử lý Bigdata sử dụng Apache Spark và ứng dụng hỗ trợ xây dựng dữ liệu bản đồ giao thông thông minh / |cTrịnh Quang Đăng; NHDKH TS Trương Tiến Tùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a104 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aLuận văn nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề giao thông, hiện là vấn đề với bất cứ quốc gia nào. Luận văn thông qua nghiên cứu cách xử lý Bigdata thu thập được từ phương tiện tham gia giao thông bằng giải pháp Apache Spark nhằm đưa ra cách xây dựng dữ liệu bản đồ giao thông thông minh.Do có những khó khăn trong quá trình thu thập dữ liệu cũng như phạm vi nghiên cứu nên trong luận văn chỉ thu thập những dữ liệu từ GPS của hãng Taxi 12 trong phạm vi thành phố Hà Nội trong năm 2018. Luận văn bằng cách xử lý dữ liệu giao thông như: tuyến đường, thời tiết( nắng, mưa,đẹp..),nhiệt độ thời gian tham gia giao thông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ đó ta có thể thấy được tuyến đường đang quá tải, tuyến đường còn trống, các khung giờ thường xuyên ách tắc để có phương pháp xử lý nhằm đưa ra những gợi ý tuyến đường thích hợp cho người tham gia giao thông. Ngoài ra luận văn còn cung cấp các phương pháp dự đoán giao thông trong một tương lai gần để cung cấp cho các nhà quản lý đưa ra các giải pháp phù hợp. Tuy nhiên do thời gian, điều kiện còn khiêm tốn nên luận văn chưa thể cung cấp phương pháp tối ưu hóa giao thông bằng cách chỉ cho người tham gia giao thông con đường tối ưu từ đó hướng tới giao thông thông minh ở tương lai gần . Trong quá trình nghiên cứu sau này tác giả rất mong những ý kiến đóng góp quý báu để Luận văn tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
653 |aApache Spark
653 |aBản đồ thông minh
653 |aBigdata
653 |aGiao thông thông minh
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501945
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101398
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/trinhquangdang/trinhquangdang_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501945 Kho Luận văn 000 TR-D Luận văn 1
2 08101398 Kho Khoa Sau Đại học 000 TR-D Luận văn 2
  1 of 1