Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.11 NG-H
Giáo trình khởi sự kinh doanh /
DDC 658.11
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Huyền
Nhan đề Giáo trình khởi sự kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga (ch.b.), Nguyễn Thu Thuỷ
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016
Mô tả vật lý 741tr.;24cm
Tùng thư Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
Tóm tắt Trình bày kiến thức về tư duy, phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ; hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới...
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Khởi sự kinh doanh
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102184
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172532
0021
004507A0CC4-595E-448C-805A-F5AAEC44C0F8
005201904040932
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20190404093223|zdtktrang
082 |a658.11|bNG-H
100 |aNguyễn Ngọc Huyền
245 |aGiáo trình khởi sự kinh doanh / |cNguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga (ch.b.), Nguyễn Thu Thuỷ
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2016
300 |a741tr.;|c24cm
490 |aTrường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
520 |aTrình bày kiến thức về tư duy, phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ; hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới...
653 |aKinh doanh
653 |aKhởi sự kinh doanh
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102184
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102184 Kho Khoa Kinh tế 658.11 NG-H Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào