Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.8 NG-T
Giáo trình thanh toán trong thương mại điện tử /
DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Thanh
Nhan đề Giáo trình thanh toán trong thương mại điện tử / PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2011
Mô tả vật lý 151 tr. ;24 cm
Tùng thư Trường Đại học Thương mại
Tóm tắt Trình bày khái quát về thương mại điện tử và thanh toán điện tử; các phương tiện thanh toán; hệ thống thanh toán; an ninh; lựa chọn giải pháp trong thanh toán điện tử
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Từ khóa tự do Thanh toán
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102175
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172523
0021
004845C8B2B-6398-45D2-9F9A-FEEC8A2E40C8
005201904021143
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190402114309|zdtktrang
082 |a658.8|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Thanh
245 |aGiáo trình thanh toán trong thương mại điện tử / |cPGS. TS. Nguyễn Văn Thanh
260 |aH. : |bThống kê, |c2011
300 |a151 tr. ;|c24 cm
490 |aTrường Đại học Thương mại
520 |aTrình bày khái quát về thương mại điện tử và thanh toán điện tử; các phương tiện thanh toán; hệ thống thanh toán; an ninh; lựa chọn giải pháp trong thanh toán điện tử
653 |aThương mại điện tử
653 |aThanh toán
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102175
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102175 Kho Khoa Kinh tế 658.8 NG-T Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào