Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
342.597023 LU-A
Hiến pháp nươc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
DDC 342.597023
Nhan đề Hiến pháp nươc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Năm 2013,1992,1980,1959,1946
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 253 tr ; 13*19 tr
Tóm tắt Hiến pháp các năm 1946,1959,1980,1992,2013
Từ khóa tự do Hiến pháp
Môn học Hiến Pháp
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103145
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172513
0022
00463CFB227-BA09-4F1C-871A-09F9828F0A89
005201903151031
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190315103121|btcphuong|y20190315103048|ztcphuong
082 |a342.597023|bLU-A
245 |aHiến pháp nươc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : |bNăm 2013,1992,1980,1959,1946
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a253 tr ; |c13*19 tr
520 |aHiến pháp các năm 1946,1959,1980,1992,2013
653 |aHiến pháp
690|aHiến Pháp
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103145
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103145 Kho Khoa Luật 342.597023 LU-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào