Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-H
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sen Trắng đến năm 2015 /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thế Hiệp
Nhan đề Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sen Trắng đến năm 2015 / Nguyễn Thế Hiệp, NHDKH TS Nguyễn Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 92 tr. ; A4
Tóm tắt Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích Là một đơn vị kinh doanh trong ngành may mặc, Công ty TNHH Sen Trắng đang đối mặc những vấn đề khó khăn và thách thức trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Công ty cần cấp thiét phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho chính bản thân mình Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh, đối chiếu: Luận văn nghiên cứu vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh đặt trong mối liên hệ với chiến lược phát triển của công ty; so sánh, đối chiếu với các doanh nghiệp cùng ngành khác. - Phương pháp phân tích, thống kê: Dựa trên dữ liệu và số liệu của công ty từ năm 2014 đến năm 2016 để phân tích thực trạng sử dụng các công cụ tạo động lực cho người lao động của công ty, từ đó đề xuất được các giải pháp hoàn thiện. - Phương pháp điều tra, phỏng vấn: Tham khảo ý kiến chuyên gia. Kết quả nghiên cứu Hệ thống hóa những vấn đề lý luận nâng cao năng lực cạnh tranh. - Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Sen Trắng trong đó trình bày thực trạng thông qua chỉ số tăng trưởng doanh thu, chất lượng nguồn lực của công ty. Chỉ ra mặt tích cực, hạn chế, bất cập, trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm nguyên nhân , hạn chế. - Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sen Trắng Kết luận Tác giả đã nêu lên phương hướng, mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty TNHH Sen trắng Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra được 3 nhóm giải pháp lớn nhằm nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Sen Trắng đó là : (1) Nhóm giải pháp cải thiện điểm yếu (2) Nhóm giải pháp duy trì phát huy điểm mạnh (3) Giải pháp Liên doanh - liên kết Các giải pháp này đã được trình bày cụ thể, gắn với thực tế tại Công ty TNHH Sen Trắng và mang tính khả thi cao.
Từ khóa tự do Năng lực cạnh tranh
Từ khóa tự do 2015
Từ khóa tự do Công ty TNHH Sen Trắng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501728, 08100963
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171271
0027
004CE0823DF-C415-47C9-B4A3-1CDD6BC6EAB6
005201810250941
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181025094022|bminhkhue|c20180727100423|dminhkhue|y20180725120032|zminhkhue
082 |a658|bNG-H
100 |aNguyễn, Thế Hiệp
245 |aGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sen Trắng đến năm 2015 / |cNguyễn Thế Hiệp, NHDKH TS Nguyễn Thị Thu Hà
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a92 tr. ; |cA4
520|a Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích Là một đơn vị kinh doanh trong ngành may mặc, Công ty TNHH Sen Trắng đang đối mặc những vấn đề khó khăn và thách thức trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Công ty cần cấp thiét phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho chính bản thân mình Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh, đối chiếu: Luận văn nghiên cứu vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh đặt trong mối liên hệ với chiến lược phát triển của công ty; so sánh, đối chiếu với các doanh nghiệp cùng ngành khác. - Phương pháp phân tích, thống kê: Dựa trên dữ liệu và số liệu của công ty từ năm 2014 đến năm 2016 để phân tích thực trạng sử dụng các công cụ tạo động lực cho người lao động của công ty, từ đó đề xuất được các giải pháp hoàn thiện. - Phương pháp điều tra, phỏng vấn: Tham khảo ý kiến chuyên gia. Kết quả nghiên cứu Hệ thống hóa những vấn đề lý luận nâng cao năng lực cạnh tranh. - Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Sen Trắng trong đó trình bày thực trạng thông qua chỉ số tăng trưởng doanh thu, chất lượng nguồn lực của công ty. Chỉ ra mặt tích cực, hạn chế, bất cập, trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm nguyên nhân , hạn chế. - Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sen Trắng Kết luận Tác giả đã nêu lên phương hướng, mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty TNHH Sen trắng Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra được 3 nhóm giải pháp lớn nhằm nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Sen Trắng đó là : (1) Nhóm giải pháp cải thiện điểm yếu (2) Nhóm giải pháp duy trì phát huy điểm mạnh (3) Giải pháp Liên doanh - liên kết Các giải pháp này đã được trình bày cụ thể, gắn với thực tế tại Công ty TNHH Sen Trắng và mang tính khả thi cao.
653 |aNăng lực cạnh tranh
653 |a2015
653 |aCông ty TNHH Sen Trắng
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501728, 08100963
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/658/nguyenthehiep/nguyenthehiep_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501728 Kho Luận văn 658 NG-H Luận văn 1
2 08100963 Kho Luận văn 658 NG-H Luận văn 2
  1 of 1